dixi health logo n
obesity surgery cost and price
Sağlık yolculuğunuza İstanbul'da başlayın!..

İstanbul'da Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi, ilk olarak 1901 yılında cerrah George Kelling tarafından uygulanmıştır. Kelling’in yönteminde laparoskopi, karın veya pelvik ameliyatları gerçekleştirmek için minimal invaziv bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Kilo kaybı ya da kilo verme müdahaleleri için karın üzerinde yapılan anahtar deliklerine benzeyen küçük kesikler nedeniyle genellikle anahtar deliği ameliyatı olarak adlandırılır. Geleneksel açık ameliyatların aksine, laparoskopik teknikler, hastaların hastanede daha az zaman geçirmelerini sağlayarak rahatsızlığı azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır.

Laparoskopi, karın veya pelvis üzerinde birkaç anahtar deliği büyüklüğünde kesinin yapıldığı cerrahi bir tekniktir. Bariatri için laparoskop ameliyatı, mide ve bağırsakların kilo kaybına neden olacak şekilde değiştirilmesini içerir. Mideyi küçültmek ve bağırsakları yeniden yönlendirmek için minimal invaziv bir cerrahi tekniktir. Vücudun vücut yağını azaltmak için yiyecekleri tüketme ve sindirme şeklini değiştirmesine izin verir. Genel olarak, laparoskopik cerrahi daha hızlı iyileşme süresi olan daha az ağrılı ve daha kısa bir işlemdir. 

Minimal invaziv ameliyatlar, hastalar daha kısa iyileşme süreleri ile daha az invaziv prosedürler aradıkça son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Minimal invaziv cerrahinin bir türü, işlem sırasında cerraha yardımcı olmak için bir robot kullanan robotik yardımlı laparoskopidir. Bu tip ameliyatlar daha fazla hassasiyet ve kontrol sağlayarak daha az kan kaybına ve daha hızlı iyileşme süresine neden olur.

Anahtar deliği ameliyatı olarak da bilinen endoskopik cerrahi, minimal invaziv başka bir seçenektir. Bu ameliyat türü, cerraha rehberlik etmek için küçük kesiler ve küçük bir kamera kullanarak daha hassas ve daha az invaziv bir prosedür sağlar. Endoskopik cerrahi örnekleri arasında laparoskopik kolesistektomi, laparoskopik histerektomi ve laparoskopik apendektomi bulunur.

Laparoskopik fıtık onarımı ve laparoskopik over sistektomisi diğer yaygın minimal invaziv prosedürlerdir. Bu ameliyatlar fıtıkları onarmak veya yumurtalık kistlerini çıkarmak için küçük kesiler ve özel aletler kullanır.

Jinekolojik laparoskopi, endometriozis ve fibroidler gibi durumları teşhis etmek ve tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan başka bir minimal invaziv cerrahi türüdür. Laparoskopik kolektomi, kolonun bir kısmını çıkarmak için kullanılan minimal invaziv bir prosedürdür, laparoskopik sleeve gastrektomi ise minimal invaziv bir kilo verme ameliyatıdır.

Minimal invaziv ameliyatların diğer örnekleri arasında laparoskopik miyomektomi, laparoskopik adrenalektomi, laparoskopik gastrik bypass, laparoskopik karaciğer rezeksiyonu, laparoskopik kolorektal cerrahi, laparoskopik nefrektomi, laparoskopik prostatektomi ve laparoskopik fundoplikasyon bulunur.

Minimal invaziv cerrahiyi düşünen hastalar için potansiyel riskleri ve faydaları dikkatlice düşünmek önemlidir. Bu prosedürler genellikle daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süresi ile sonuçlanırken, tüm hastalar için uygun olmayabilir. Prosedürün türüne ve yerine bağlı olarak değişebilen minimal invaziv cerrahinin potansiyel maliyetini de dikkate almak önemlidir.

Sonuç olarak, hastaların seçeneklerini sağlık uzmanlarıyla tartışmaları ve herhangi bir cerrahi prosedürün potansiyel yararlarını ve risklerini dikkatlice tartmaları önemlidir. Yetenekli bir cerrahın yardımıyla minimal invaziv cerrahi birçok hasta için güvenli ve etkili bir seçenek olabilir.

Minimal invaziv cerrahi veya anahtar deliği ameliyatı olarak da bilinen laparoskopik cerrahi, cerrahların özel aletler ve kamera kullanarak küçük kesiler yoluyla işlem yapmalarını sağlayan bir tekniktir. Bu yaklaşım, ağrının azalması, hastanede kalış süresinin kısalması, daha hızlı iyileşme süreleri ve minimum yara izi gibi geleneksel açık cerrahiye göre çeşitli avantajlar sunar.

Laparoskopik kolesistektomi bu teknik kullanılarak yapılan yaygın bir işlemdir. Safra kesesinin karındaki küçük kesikler yoluyla çıkarılmasını içerir. Bu minimal invaziv yaklaşım, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha hızlı bir iyileşme süresi sunar.

Başka bir örnek, uterusun çıkarılması olan laparoskopik histerektomidir. Bu prosedür, fibroidler veya endometriozis gibi jinekolojik durumların tedavisi gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilir. Laparoskopik histerektomi, hastalara geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az ameliyat sonrası ağrı, daha küçük kesiler ve daha kısa hastanede kalış süresi sunar.

Laparoskopik apendektomi, apendiksin çıkarılmasıdır ve genellikle apandisit tedavisinde tercih edilen yöntemdir. Bu prosedür, iltihaplı eki çıkarmak için karında birkaç küçük kesi yapılmasını içerir. Laparoskopik apendektomi uygulanan hastalar, açık cerrahiye kıyasla tipik olarak daha az ağrı ve normal aktivitelere daha hızlı dönüş yaşarlar.

Laparoskopik fıtık onarımı da bu tekniği kullanan diğer bir yaygın işlemdir. Karın duvarındaki küçük kesilerden ağ kullanarak bir fıtığın onarılmasını içerir. Bu yaklaşım, açık fıtık onarımına kıyasla daha düşük komplikasyon riski, daha az ameliyat sonrası ağrı ve daha hızlı iyileşme süresi sunar.

Laparoskopik yumurtalık sistektomisi, yumurtalık kistlerini çıkarmak için yapılan bir işlemdir. Sağlıklı yumurtalık dokusunu korurken kistlere erişmek ve çıkarmak için küçük kesiler yapmayı içerir. Bu yaklaşım, hastalara geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az ağrı, daha küçük yara izleri ve daha kısa bir iyileşme süresi sağlar.

Laparoskopik cerrahiyi düşünürken, bireysel vakanızı değerlendirebilecek ve bu tekniğin sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilecek kalifiye bir cerraha danışmak önemlidir. İşlemin türü, hastanın genel sağlığı ve cerrahın uzmanlığı gibi faktörler kararı etkileyecektir.

Maliyet açısından laparoskopik cerrahi, işlemin karmaşıklığı, hastane ücretleri ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ameliyattan önce potansiyel maliyetleri ve sigorta kapsamını sağlık uzmanınızla görüşmeniz önerilir.

Genel olarak, laparoskopik cerrahi, geleneksel açık cerrahiye göre sayısız fayda sağlar ve bu da onu birçok hasta için çekici bir seçenek haline getirir. Bununla birlikte, her vaka benzersizdir, bu nedenle özel ihtiyaçlarınız için en uygun cerrahi yaklaşımı belirlemek için sağlık uzmanınızla kapsamlı bir tartışma yapmak çok önemlidir.

4 tip bariatrik prosedür laparoskopik olarak gerçekleştirilir. Prosedür her bariatrik cerrahi için farklıdır, ancak hepsi laparoskopik olarak gerçekleştirilir.

 1. Gastrik Bypass (Roux-en-Y ameliyatı)
 2. Sleeve gastrektomi (gastrik sleeve)
 3. Mide bandı (ayarlanabilir mide bandı)
 4. Duodenal Switch ile Biliopankreatik Saptırma (BPD/ DS)

Roux-en-Y ameliyatı olarak da bilinen bu obezite ameliyatı, mideyi küçültmeyi ve ince bağırsağa bağlamayı içerir. Tüm prosedür laparoskopik olarak gerçekleştirilir ve minimum ve daha küçük abdominal insizyonlar gerektirir. Açık ameliyatın aksine daha kısa ve daha az invaziv bir ameliyat iken iyileşme süresi de çok daha kısadır.

Sleeve gastrektomi veya gastrik sleeve, laparoskopik olarak yapılan bariatrik bir ameliyattır. Bu işlemde cerrahlar, ucunda kamera bulunan tıbbi bir alet olan laparoskop yardımıyla karın içinde ameliyat yaparlar. Bir laparoskop ile karın üzerinde daha büyük kesiler yapmak zorunda kalmazlar.

Cerrahlar midenin% 80’ini çıkarır ve geri kalanı manşon şeklinde fonksiyonel mide görevi görür. Bariatrik prosedürlerin geri kalanında olduğu gibi, sleeve gastrektomi de gıda alımını kısıtlar ve açlık hormonlarını baskılar.

Kısa ve hızlı bir bariatrik işlem olan mide bandı ortalama 30 ila 45 dakika içinde laparoskopik olarak yapılır. Mide fiziksel olarak ayrılmadığı için en az invaziv kilo verme ameliyatıdır. Yiyecek alanını kısıtlamak için midenin üst kısmına bir silikon bant yerleştirilir. Bandı yerleştirmek, şişirmek ve ayarlamak için bir laparoskop kullanılır.

Duodenum anahtarı olarak da bilinen bu bariatrik cerrahi, mideyi küçültmeyi ve ince bağırsağın uzunluğunu değiştirmeyi içerir. Vücudunuzun yiyecekleri tüketme, sindirme ve emme şeklini değiştirir. Bu kilo verme ameliyatı aynı zamanda tamamen açık bir ameliyattan ziyade karında küçük kesilerle yapılan laparoskopik bir işlemdir.

Laparoskopik Cerrahi fiyatlari istanbul türkiye
art face
gastric band surgery cost in turkey before aftergastric band surgery price in turkey before after

Laparoskopik cerrahi prosedürü nedir?

Laparoskopi veya laparoskopik bariatrik cerrahi, mide ve sindirim sistemini değiştirmek için minimal invaziv bir işlemdir. İyileşme için haftalar veya bazen aylar süren açık bir ameliyatın aksine çok daha basit, daha hızlı ve daha az ağrılı bir işlemdir.

İşlemin ilk bölümünde cerrah önce karın üzerinde anahtar deliği büyüklüğünde kesiler yapar. Mide ve bağırsaklarda değişiklik yapmak için cerrahi aletler ve aparatlar bu kesiler yoluyla aktarılır. Kesiler sonunda kapatılır ve iyileşmeye bırakılır.

Her laparoskopik obezite ameliyatının ameliyat süresi farklılık göstermektedir. Duodenal Switch ve Tüp Mide Ameliyatı gibi daha karmaşık işlemler ortalama 3 ila 4 saat sürer. Gastrik bypass ve mide bandı, ortalama maksimum 1 ila 2 saat süren daha kısa laparoskopik işlemlerdir.

Laparoskopik prosedürSüre
Gastrik Bypass1 ila 2 saat
Kol Mide Ameliyatı2 ila 3 saat
Mide bandı1 saat
Duodenal Switch ile Biliopankreatik Diversiyon3 – 4 saat

Laparoskopik bariatrik cerrahi için iyi bir aday obez veya fazla kilolu bir kişidir. Vücut Kitle İndeksiniz (BMI) 35 ila 50 arasında bir yerde bulunuyorsa, laparoskopik bariatrik cerrahiye hak kazanırsınız. Vki’niz 35’in üzerindeyse ve obezite ile ilişkili en az bir komorbidite ile mücadele ediyorsanız, laparoskopik kilo verme ameliyatlarına da aday olabilirsiniz.

Tipik olarak laparoskopik bariatrik cerrahide 2 ila 3 adım vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
 1. Anahtar Deliği Boyutunda Karın Kesileri
 2. Cerrahi Aparat Yerleştirme
 3. Bağırsakların Yeniden Yönlendirilmesi
 4. Karın Kapatma

Kilo kaybı her laparoskopik bariatrik cerrahide farklılık gösterir. Gastrik bypass ve sleeve prosedürü ile 2 yılda aşırı kilonun yaklaşık% 70’ini kaybedebilirsiniz. Aksine Duodenum Değiştirme ameliyatı ile% 80’den fazla kilo kaybı meydana gelebilir. Bununla birlikte mide bandı, her 6 ayda bir değiştirilmesi gerektiğinden en az kilo kaybına neden olur.

Neden laparoskopik cerrahi yapılır?

Laparoskopi veya laparoskopik ameliyatlar minimal invazivdir ve hastaya daha az ağrı verir. Açık ameliyata göre iyileşme çok daha hızlıdır ve hasta normal hayatına çok daha erken dönebilir. Birkaç hafta dikkatli olunması önerilir ancak genellikle hastalar açık ameliyata göre çok daha hızlı bir şekilde günlük aktivitelerine dönerler.

Laparoskopik obezite cerrahisi güvenli midir?

Laparoskopik obezite prosedürleri açık ameliyatlara göre nispeten daha güvenlidir. Minimal invazivdirler ve ameliyat sonrası iyileşme süresi çok daha kısadır. Yapılan araştırmalara göre laparoskopik cerrahi, açık cerrahiye kıyasla yara enfeksiyonu riskini %79, kesi fıtığı riskini ise %89 oranında azalttı.

Açık ameliyat mı, Laparoskopik obezite cerrahisi mi? 

Günümüz tıbbının amacı hızlı ve etkili çözümler bulmaktır. Günümüzde çoğu cerrah laparoskopik ameliyatları daha hızlı ve daha ileri düzeyde olduğu için tercih etmektedir. En önemlisi, iyileşme süresi çok daha kısadır ve hastalar aylar yerine yalnızca birkaç gün içinde kendilerini çok daha iyi hissetme eğilimindedir.

Laparoskopik mide ameliyatından sonra iyileşme ne kadar sürer?

Laparoskopik ameliyatlar minimal invazivdir ve karın üzerinde anahtar deliği büyüklüğünde küçük kesiler gerektirir. Yaralar çok daha hızlı iyileştiğinden çoğu hasta ortalama 2 ila 3 gün sonra taburcu edilir. Hastalar bir ay sonra egzersiz gibi normal aktivitelerine de dönebilirler. Ancak iyileşme süresi hastadan hastaya sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir.

Laparoskopik obezite cerrahisinin riskleri ve komplikasyonları nelerdir?

Laparoskopi en az invaziv ameliyatlar arasındadır ancak birkaç risk taşır. Laparoskopik cerrahiyle ilişkili birkaç yaygın risk arasında yemek borusu veya mide delinmesi, karın iltihabı, kan pıhtılaşması, kanama vb. yer alır. Ancak ciddi komplikasyonlar çok nadiren ortaya çıkar ve laparoskopi en güvenli cerrahi tekniklerden biridir.

Laparoskopik zayıflama ameliyatının maliyeti nedir?

Laparoskopik zayıflama ameliyatlarının maliyeti işlemden işleme farklılık göstermektedir. Laparoskopik obezite ameliyatlarının ortalama maliyeti İngiltere ve ABD’de 12.000 ila 25.000 ABD Doları arasındadır. Türkiye, 3000 ile 5000 dolar arasında değişen fiyatlarıyla daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor.

 

Laparoskopik prosedürTürkiye’deki ortalama maliyetABD’deki ortalama maliyetAvrupa’da ortalama maliyet
Gastrik Bypass3000 – 5000 ABD Doları15.000 – 35.000 ABD Doları12.000 – 18.000 ABD Doları
Mide Kesici3.500 ABD Doları – 5.500 ABD Doları18.000 – 20.000 ABD Doları15.000 – 18.000 ABD Doları
DS ile Biliopankreatik Diversiyon

 

3.000 – 6.000 ABD Doları

 

15.000 ABD Doları – 25.000 ABD Doları

15.000 – 20.000 ABD Doları
Mide bandı2000 ABD Doları – 5000 ABD Doları15.000 – 35.000 ABD Doları10.000 ABD Doları – 15.000 ABD Doları

 

laparoscopic-surgery-cost-in-turkey
laparoscip bariatric surgery in turkey

İstanbul’da Laparoskopik Cerrahi için nereye gidebilirsiniz?

İstanbul, dinamik ve sağlam medikal turizm sektörü ile tanınır. Türkiye genelinde son teknoloji ve modern sağlık tesisleri mevcuttur. Mide bandı ameliyatı için en popüler şehirler İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’dır.

İstanbul’da bir mide bandının maliyeti nedir?

İstanbul’da tıbbi işlemlerin yapılmasının faydalarından biri de uygun maliyetlerdir. Mide bandı yaygın bir kilo verme prosedürüdür ve bu prosedürün maliyeti ortalama 3000 ila 6000 dolar civarındadır. ABD gibi dünyanın diğer bölgelerindeki mide bandının maliyeti ortalama 12.000 ila 15.000 dolar civarındadır. Genel olarak, bu prosedür için Türkiye’ye gelmeyi seçerseniz maliyetin yaklaşık% 50 ila% 70’inden tasarruf edersiniz.

Neden İstanbul’da laparoskopik ameliyat olmalısınız?

İstanbul, sağlık turizmi açısından dünyanın en önemli destinasyonlarından biridir. Dünyada en çok tercih edilen medikal turizm merkezleri arasında ilk 5’te yer almaktadır. İstanbul ve Türkiye’nin diğer şehirleri her yıl çeşitli tıbbi hizmetler arayan 1,2 milyon ziyaretçi çekmektedir. Prosedürlerin maliyeti de diğer ülkelere göre %80 daha düşüktür. Türkiye Sağlık Bakanlığı’na göre:
 1. 2021 yılında yaklaşık 670.730 kişi çeşitli tıbbi prosedürler için Türkiye’ye uçtu. Medikal turizm sektörünün elde ettiği toplam gelir 1.726.973 dolardı.
 2. 2022 yılında yaklaşık 1.258.382 kişi farklı tıbbi hizmetler almak üzere Türkiye’yi ziyaret etti. Aynı yıldaki toplam gelir 2.119.059 dolardı.
 3. 2023’te şu ana kadar yaklaşık 7.46.290 kişi halihazırda tıbbi varış noktası olarak Türkiye’yi seçti. Bu yılın şu ana kadarki toplam geliri 1.033.942 dolar.

İstanbul’un Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumu, onu tüm dünya için önemli bir yer haline getiriyor. İstanbul havalimanı, dünyanın hemen her yerine uçuş bağlantıları sunan önemli bir geçiş merkezi olarak hizmet vermektedir. Daha da önemlisi, İstanbul çoğu Avrupa ülkesinden sadece 3 saatlik kısa bir uçuş.

İstanbul ayrıca, hastalar için tüm geziyi planlayan yetkin klinikler ve acenteler ile köklü bir sağlık turizmi sektörü sunmaktadır. Otel rezervasyonlarından havaalanı transferlerine, hastane transferlerine ve dil çeviri hizmetlerine kadar her şeyi içeren kapsamlı paketler mevcuttur.

Son olarak, İstanbul, zengin kültürel tarihe batmış cazip bir tatil yeri sunar ve genel deneyimi geliştirmek için çok sayıda turistik aktivite sunar.

Laparoskopik Cerrahi için İstanbul

Healthcare in Istanbul

Laparoskopik Cerrahinin Adımları Nelerdir?

İstanbul’da Laparoskopik bariatrik cerrahi yaptırmayı mı düşünüyorsunuz? İşte süreç hakkında bilmeniz gerekenler…

1. Adım: Bilgi için hasta temsilcisine başvurun

Danışmanımız sizden aşağıdakileri isteyebilir:

 1. Vücut Kitle İndeksinizi hesaplayın ( BMI </ abbr>)
 2. Sağlık geçmişiniz hakkında bilgi toplama
 3. Başta Gastrik Bypass olmak üzere obezite ameliyatları hakkında detaylı bilgi alabilir ve size en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

Sağlık geçmişiniz deneyimli doktorlarımız tarafından titizlikle kontrol edildikten ve ameliyat için onaylandıktan sonra tedavinizin sonraki aşamalarına geçebilirsiniz.

Adım 2 – Havaalanında karşılama, transfer ve hastaneye Yatış

İstanbul’a varışta karşılama ekibimiz sizi havaalanında bekliyor olacak.

VIP transfer aracımız sizi arabayla çok kısa bir zamanda hastaneye götürecektir.

Hastanede yapılması gereken hastaneye yatış ve ameliyat işlemleri gibi tüm detayları biz halledeceğiz.

Ameliyatınızla ilgili gerekli belgeleri imzalamak için de yanınızda olacağız. Sağlığınız bizim önceliğimizdir ve sizin için buradayız.

3. Adım – Testler ve Doktorunuzla KonsültasyonOperasyona hazır olduğunuzdan emin olmak için aşağıdaki muayeneleri gerçekleştireceğiz:
 1. Akciğer Röntgeni
 2. Solunum fonksiyon testi
 3. Kan testi
 4. Elektrokardiyografi
 5. Ultrason
 6. Vücut kitle indeksi hesaplaması
Muayenelerinizin ardından psikiyatristler, dahiliye uzmanları ve anestezistler tarafından mülakata alınacaksınız.

4. Adım – Endoskopi ve laparoskopik cerrahi

Gerekli tüm tetkiklerin ardından ameliyata hazır olacaksınız.

Laparoskopik Obezite Cerrahisi, midenizin ve ince bağırsağınızın yediğiniz yemeği işleme biçimini değiştirerek kilo vermenize yardımcı olan bir kilo verme prosedürüdür.

Ameliyat sırasında şunlar olur:

 1. İşlem sırasında size genel anestezi verilecek, bu da sizi uyutacak ve acı çekmemenizi sağlayacaktır.
 2. Cerrah karnınızda birkaç küçük kesi yapacak ve laparoskopu (içinde kamera bulunan ince, ışıklı bir tüp) ve diğer cerrahi aletleri yerleştirecektir.
 3. Cerrah daha sonra bu aletleri kullanarak midenizin üst kısmında yaklaşık yarım ons yiyecek alabilecek küçük bir kesim yapacaktır. Bu, yediğiniz yiyecek miktarını azaltır ve kendinizi daha çabuk tok hissetmenizi sağlar.
 4. Cerrah daha sonra ince bağırsağınızı kesecek ve onu yeni oluşturulan mide kesesine bağlayacaktır. Bu, yiyeceklerin ince bağırsağınızın bir kısmını atlamasına olanak tanıyarak vücudunuzun emdiği kalori ve besin miktarını azaltır.

Ameliyat genellikle yaklaşık 2-3 saat sürer ve çoğu hasta ameliyattan sonra iyileşmek için 3-4 gün hastanede kalır.

Bu süre zarfında deneyimli sağlık personelimiz tarafından bakımınız yapılacak ve herhangi bir komplikasyon belirtisi açısından yakından takip edileceksiniz.

5. Adım – İyileşme süreci

Ameliyatınız tamamlandıktan sonra iyileşmek için birkaç gün hastanemizde kalacaksınız.

Hastanede kaldığınız süre boyunca aşağıdakiler gerçekleşecektir:

 1. Ameliyattan sonra hissedebileceğiniz rahatsızlık veya ağrıyı hafifletmek için size ağrı kesici ilaç verilecektir.
 2. Sağlık personelimiz yaşamsal belirtilerinizi kontrol edecek ve normal şekilde iyileştiğinizden emin olacak.
 3. Kan pıhtılarını önlemek ve dolaşımı iyileştirmek için ayağa kalkıp hareket etmeniz teşvik edilecektir.
 4. Bariatrik diyetisyenimiz size beslenme önerileri sunacak ve yeni bir diyete geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır.

6. Adım – Anlaşmalı otelimizde konaklama

Anlaşmalı otelimiz şunları sağlar:

 1. 5 yıldızlı konfor ve hizmet kalitesi ile konforlu bir konaklama.
 2. 7/24 oda servisi ve internet erişimi.
 3. Fiziksel ve zihinsel olarak iyileşmenize yardımcı olacak spa, spor salonu ve dinlenme tesisleri.

Laparoskopik cerrahi iyileşmenin ve daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını açmanın güvenli ve etkili bir yoludur.

Daha sağlıklı bir yaşama ilk adımınızı atarken yanınızda olmaktan mutluluk duyacağız.

Laparoskopik cerrahinin dezavantajları nelerdir?

Laparoskopik cerrahi en güvenli cerrahi tekniklerden biri olsa da birkaç dezavantajı vardır. Küçük kesilerden sınırlı bir hareket aralığı nedeniyle organlarda hasar, yapışıklıklar, kan pıhtıları ve kanama meydana gelebilir. Ancak laparoskopik ameliyatlarda komplikasyonlar çok nadirdir.

Dixi Health ile refahınızı ve parlaklığınızı yükseltin!

Obezite cerrahisi, kilo kaybı ve yönetimi için dünyanın en popüler tedavilerinden biridir. Size özel hizmetlerimiz, Türkiye’deki en üst düzey bariatrik cerrahları keşfetmenizde size rehberlik etmek için hazırlanmıştır. Daha sağlıklı, gençleşmiş bir benliğe doğru yolunuza çıkmak için şimdi bize ulaşın!

Sağlık sorunlarınız için bugün Dixi Health ile iletişime geçin

En iyi klinikleri ve hastaneleri bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var? DixiTravel, İstanbul, izmir, Antalya ve Ankara dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki en iyi cerrahları ve hastaneleri bulmanıza yardımcı olur. Tek yapman gereken bizi aramak ve oradan her şeyi halledeceğiz.

Dixi Health ile kilo verme yolculuğunuza başlayın!

Obezite cerrahisi, kilo vermede en etkili tıbbi müdahalelerden biri olarak öne çıkıyor. Uzman hizmetlerimiz, sizi Türkiye’de kilo verme prosedürleri konusunda uzmanlaşmış üst düzey cerrahlarla buluşturmaya odaklanmaktadır. Bugün Dixi Health ile daha sağlıklı, daha mutlu bir yolculuğa çıkmaktan çekinmeyin!

Sağlığınızı ve Güzelliğinizi Dönüştürün!

İyi sağlık ve güzellik, kişiliğinizin çok önemli iki yönüdür. İstanbul, obezite cerrahisinde başarılı olan çok çeşitli klinik ve hastanelere ev sahipliği yapmaktadır. Binlerce hasta sağlıklarını iyileştirmek için bu prosedürlerden geçer. Siz de sağlığınızı gençleştirmek ve özgüveninizi artırmak istiyorsanız İstanbul, kilo verme dönüşümünüze başlamanıza yardımcı olmak için sizi bekliyor.

doctor patient FAQ dixi health

Laparoskopik Obezite Cerrahisi SSS

İşte Laparoskopik Cerrahi ile ilgili en sık sorulan sorular:

Evet, mide kılıfı genel anestezi altında laparoskopik olarak yapılır.

Laparoskopi, bariatrik işlemlerde kullanılan cerrahi bir tekniktir. Laparoskopik bariatrik prosedürler midenizi küçülterek ve sindirim sisteminizi değiştirerek kilo vermenize yardımcı olur. Laparoskopik bariatrik ameliyatlar minimal invazivdir ve iyileşme süresi çok daha hızlıdır.

Gastrik bypass ve gastrik sleeve hem kilo verme ameliyatlarıdır hem de laparoskopik olarak yapılır. Gastrik manşonlu kilo kaybı, gastrik bypasstan nispeten daha yavaştır. Kilo kaybı için ameliyat seçimi söz konusu olduğunda doktorunuz size en iyi şekilde rehberlik edecektir.

Laparoskopik bariatrik ameliyatlar obez ve fazla kilolu kişilerde kilo vermeye uygundur.

Her laparoskopik bariatrik cerrahinin artıları ve eksileri vardır. Doktorunuz hedeflerinize ve sağlığınıza göre sizin için en iyi seçeneği seçmenize yardımcı olabilir.

roux en y mide ameliyatı fiyatları istanbul türkiye
mini gastrik bypass ameliyatı fiyatları istanbul türkiye
mide bandi ameliyati fiyatlari istanbul türkiye
Biliopankreatik Diversiyon Mide Cerrahisi fiyat istanbul türkiye