dixi health logo n
plastic surgery price and cost
Sağlık yolculuğunuza İstanbul'da başlayın!..

İstanbul'da Otoplasti Ameliyatı (Kepçe Kulak Ameliyatı)

Otoplasti veya Kepçe Kulak Ameliyatı, kulaklarınızın şeklini, boyutunu ve konumunu değiştirmek için yapılan plastik bir ameliyattır. Otoplasti, çıkıntılı veya büyük kulakları yeniden şekillendirir ve bunları başa doğru sabitler. Kulaklarınızın estetiğini kalıcı olarak değiştiren basit ve küçük bir işlemdir. Bu işlem için ideal aday, kulaklarının görünümünden rahatsız olan ve bu durum özgüvenini etkileyen kişilerdir. Otoplasti, gelişmiş kulak ve yüz estetiği ile güveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olur.

Tipik olarak cerrahlar bu ameliyatı 5 yaşından büyük çocuklara uygular ancak artık yetişkinler arasında da popüler bir estetik ameliyattır. Otoplasti ameliyatı üç süreci içerir: kulak büyütme, kulak sabitleme ve kulak küçültme. Plastik cerrahi alanında yapılan araştırmalar, 2018 yılında 22.884 otoplasti ameliyatının yapıldığını ve bu işlemlerin 13.289’unun kadın hastalara yapıldığını gösteriyor.

Otoplasti, Türkiye’de Otoplasti konusunda uzman geniş bir plastik cerrah yelpazesinin bulunduğu yaygın ve popüler bir estetik cerrahidir. İşte bu ameliyatla ilgili tüm önemli ayrıntılar ve Türkiye’nin Otoplasti Ameliyatı için ideal bir yer olmasının nedenleri ve kapsamlı medikal turizm paketleri:

Kepçe kulak ameliyatı veya Otoplasti ameliyatı, kulaklarınızın şeklini ve boyutunu değiştirmek ve düzeltmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu ameliyatın temel amacı, kulaklarınız yüzünüz için çok büyük veya küçükse yüz uygunluğunu sağlamaktır. Günlük hayatınıza birkaç gün içinde devam etmenizi sağlayan minimal invaziv bir işlemdir. Estetik düzeltme ameliyatı olarak otoplastiye olan talep son 5-10 yıldır sürekli artmaktadır. Çoğu insan, gelişmiş yüz hizalaması için kulaklarını kısaltmak veya yeniden konumlandırmak için bu ameliyatı tercih eder.

Otoplasti Ameliyatı: Kulak Görünümünü İyileştirmek ve Güveni Artırmak

Yaygın olarak kulak ameliyatı olarak bilinen otoplasti, kulakları yeniden şekillendirmeyi ve yeniden konumlandırmayı, estetik kaygıları gidermeyi ve genel kulak görünümünü iyileştirmeyi amaçlayan bir işlemdir. Belirgin kulakları düzeltmek, kulak boyutunu küçültmek veya kulak deformitelerini gidermek olsun, otoplasti kulak estetiğini geliştirmek ve özgüvenini artırmak için bir çözüm sunar.

Otoplasti ameliyatını düşünürken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri maliyettir. Otoplasti ameliyatı maliyeti, işlemin karmaşıklığı, cerrahın deneyimi ve coğrafi konum dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Belirli hedefleri, tedavi planını ve ilgili maliyetleri tartışmak için kalifiye bir cerrahla ayrıntılı bir konsültasyon yapılması önemlidir.

Otoplasti olarak da bilinen kulak ameliyatı, farklı endişeleri gidermek için çeşitli teknikleri kapsar. Kulak iğneleme veya kulak yeniden şekillendirme, öne çıkan kulakları başa yaklaştırarak düzeltmeye odaklanır. Bu prosedür kıkırdağın yeniden konumlandırılmasını ve yerine dikilmesini içerir, böylece daha dengeli bir kulak görünümü elde edilir.

Otoplasti iyileşmesi prosedürün önemli bir yönüdür. Ameliyattan sonra hastaların cerrahları tarafından sağlanan özel ameliyat sonrası talimatları izlemeleri gerekecektir. Otoplasti iyileşme aşamasında uygun bakım, optimum iyileşme ve uzun süreli sonuçların sağlanmasına yardımcı olur. Cerrahların, hastaların prosedürün potansiyel sonucunu anlamalarına yardımcı olmak için fotoğraflardan önce ve sonra sağlamaları yaygındır.

Otoplasti ameliyatının maliyetini anlamak çok önemlidir, ancak prosedürle ilişkili potansiyel risklerin ve komplikasyonların farkında olmak da aynı derecede önemlidir. Otoplasti genellikle güvenli olsa da enfeksiyon, kanama, yara izi veya yetersiz sonuçlar gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Yetenekli ve deneyimli bir cerraha danışmak, prosedür için adaylığınızı kapsamlı bir şekilde değerlendireceği ve uygun rehberlik sağlayacağı için bu riskleri en aza indirecektir.

Kulak estetiği isteyen tüm bireyler ameliyat olmak istemez. Dermal dolgu maddeleri veya kulak splintleme teknikleri gibi kulak büyütme için cerrahi olmayan alternatifler bazı hastalar için uygun seçenekler olabilir. Bu invaziv olmayan yöntemler, küçük endişeleri gidermeye yardımcı olabilir ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadan geçici sonuçlar sağlayabilir.

Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için doğru otoplasti cerrahını seçmek çok önemlidir. En iyi otoplasti cerrahları, kulak cerrahisinde geniş deneyime sahip yüksek vasıflı profesyonellerdir. Otoplasti konusunda uzmanlaşmış kurul onaylı bir cerrahın araştırılması ve seçilmesi, istediğiniz sonuçlara ulaşma olasılığınızı artıracak ve olası komplikasyonları en aza indirecektir.

Otoplasti ameliyatı için adaylar arasında belirgin kulakları, kulak deformiteleri veya kulak görünümlerinden memnuniyetsizliği olan kişiler bulunur. Otoplasti genellikle hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde yapılır. Çocuklar için, prosedürden geçmeden önce kulakları tamamen gelişene kadar, tipik olarak beş yaş civarında beklemeniz önerilir.

Otoplasti ameliyatı teknikleri hastanın özel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kulak iğnelemeye ek olarak, diğer teknikler arasında kulak memesi onarımı, kulak küçültme ve çeşitli kulak deformitelerinin düzeltilmesi bulunur. Cerrahınız durumunuzu değerlendirecek ve istenen sonuçları elde etmek için en uygun tekniği önerecektir.

Otoplasti ameliyatı sonrası iyileşme süresi her birey için değişir ancak genellikle birkaç hafta sürer. Bu süre zarfında, koruyucu saç bantları veya bandajlar takmak ve kulakları zorlayabilecek aktivitelerden kaçınmak da dahil olmak üzere ameliyat sonrası bakımla ilgili cerrahın talimatlarına uymak önemlidir.

Otoplasti ameliyatı ile ilgili yaygın endişeler genellikle iyileşme süreci, potansiyel yara izi ve doğal görünümlü sonuçlar elde etme etrafında döner. Cerrahınızla ilk konsültasyon sırasında bu endişeleri gidermek, ne bekleyeceğinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak ve sahip olabileceğiniz endişeleri hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Bazı durumlarda, tatmin edici olmayan sonuçları gidermek veya kulakların görünümünü daha da iyileştirmek için otoplasti revizyon ameliyatı gerekebilir. Revizyon ameliyatı, cerrahın istenen sonucun elde edilmesini sağlayarak gerekli ayarlamaları yapmasına izin verir.

Ameliyatın maliyetine yardımcı olmak için otoplasti ameliyatı için finansman seçenekleri mevcut olabilir. Birçok klinik, hastaların otoplasti ameliyatı ile ilgili masrafları yönetmelerine yardımcı olmak için ödeme planları sunar veya tıbbi finansman seçeneklerini kabul eder.

Sonuç olarak, otoplasti ameliyatı, kulak görünümünü iyileştirmek isteyen bireyler için güvenli ve etkili bir çözüm sunmaktadır. Belirgin kulakları düzeltmek, deformiteleri gidermek veya kulak boyutunu küçültmek olsun, otoplasti önemli estetik gelişmeler sağlayabilir. Yetenekli bir otoplasti cerrahına danışmak ve prosedürü, ilgili maliyetleri ve potansiyel riskleri anlamak, bilinçli bir karar vermenize ve istenen sonuçları elde etmenize yardımcı olacak, sonuçta özgüveninizi ve kulak görünümünüzden memnuniyetinizi artıracaktır.

Türkiye’de Kulak Cerrahisi: Çıkıntılı Kulakların Yeniden Şekillendirilmesi ve Yeniden Konumlandırılması

Otoplasti olarak da bilinen kulak ameliyatı, kulakları yeniden şekillendirmek ve yeniden konumlandırmak için hem çocuklara hem de yetişkinlere uygulanabilen kozmetik bir işlemdir. Bu minimal invaziv cerrahi, çıkıntılı veya büyük kulakların görünümünü iyileştirerek özgüvenini artırabilir ve genel yüz uyumunu iyileştirebilir. Bu yazıda otoplasti prosedürünü, Türkiye’de otoplastinin maliyetlerini, kulak kıkırdağını, kulak iğneleme ameliyatını, lokal ve genel anesteziyi, plastik cerrahları ve Türkiye’de ameliyat maliyetini inceleyeceğiz.

Otoplasti Kulak Ameliyatını Anlamak

Çıkıntılı kulaklar, büyük kulaklar ve asimetrik kulaklar dahil olmak üzere çeşitli kulak deformitelerini düzeltmek için otoplasti yapılabilir. Prosedür, kulak kıkırdağını açığa çıkararak kulağın arkasında bir kesi yapmayı içerir. Kıkırdak daha sonra yeniden şekillendirilir ve istenen görünümü elde etmek için yeniden konumlandırılır. Bazı durumlarda, fazla cilt çıkarılabilir.

Türkiye’de Kulak Ameliyatı Maliyeti

Türkiye, yetenekli plastik cerrahları ve uygun maliyetleri nedeniyle otoplasti de dahil olmak üzere kozmetik cerrahi için popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Türkiye’de otoplasti için ameliyat maliyeti, işlemin karmaşıklığına, cerrahın uzmanlığına ve kliniğin konumuna bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte, diğer ülkelere kıyasla, Türkiye’deki otoplasti genellikle daha uygun maliyetlidir.

Otoplasti Prosedürü için Anestezi

Otoplasti, hastanın tercihine ve ameliyatın kapsamına bağlı olarak lokal anestezi altında, sedasyonlu veya sedasyonsuz veya genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezi tipik olarak küçük kulak prosedürleri için kullanılırken, daha karmaşık ameliyatlar için genel anestezi gerekli olabilir.

Kulak Kıkırdağı ve Kulak İğneleme Ameliyatı

Kulak kıkırdağı, kulağın şeklini oluşturan sağlam, esnek bir dokudur. Otoplasti sırasında kıkırdak yeniden şekillendirilir ve istenen görünümü elde etmek için yeniden konumlandırılır. Kulak yeniden konumlandırma olarak da bilinen kulak iğneleme ameliyatı, çıkıntılı kulakları başa daha yakın konumlandırarak düzeltmeye odaklanan bir otoplasti türüdür.

Türkiye’de Plastik Cerrahlar

Türkiye, kozmetik prosedürler konusunda uzmanlaşmış yetenekli plastik cerrahlar için bir üne sahiptir. Türkiye’de otoplastiyi düşünürken, güvenli ve tatmin edici sonuçlar sağlayabilecek nitelikli ve deneyimli bir cerrah seçmek çok önemlidir. Cerrahın kimlik bilgilerini araştırmak ve önceki hastalardan gelen yorumları okumak, bireylerin bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olabilir.

Sonuç:

Otoplasti kulak ameliyatı, çıkıntılı veya asimetrik kulakların görünümünü iyileştirebilen, özgüvenini artıran ve yüz uyumunu iyileştirebilen kozmetik bir işlemdir. Uygun maliyetler, yetenekli plastik cerrahlar ve çeşitli anestezi seçenekleri ile Türkiye, otoplasti ve diğer kozmetik ameliyatlar için popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Türkiye’de otoplasti yapılarak bireyler doğal görünümlü sonuçlar elde edebilir, sonuçta estetik hedeflerini gerçekleştirebilir ve yaşam kalitelerini iyileştirebilirler.

Otoplasti çoğunlukla lokal anestezi altında yapılan ayakta tedavi işlemidir. Hastalar ameliyat sırasında tam sedasyon sağlanmasını isterlerse genel anestezi isteyebilirler. İşte ameliyatın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin adım adım bir kılavuz:

Anestezi: Otoplasti çoğu durumda lokal anestezi altında yapılır ancak genel anestezi de hastalar için bir seçenektir. Anestezinin etkisi geçtikten sonra cerrahlar işaretleme ve kesi kısmına geçer.

İşaretleme ve Kesiler: Cerrahlar daha sonra kesilerin yapılacağı alanları işaretler. Bu kesiler genellikle görünür yara izini en aza indirmek için kulağın arkasında veya doğal kıvrımlar ve kıvrımlar içerisinde yapılır. İşaretlemenin ardından fazla deri ve kıkırdak azalmasının giderilmesi için kesiler yapılır.

Kesilerin kapatılması: Ameliyattan sonra cerrah kesileri dikişlerle kapatır. Kesiler kulak arkasından yapıldığı için yara izlerinin görülme olasılığı daha azdır.

Otoplasti tekniği hastanın ihtiyacına göre farklılık gösterir. Bu ameliyatın üç tekniği vardır:

Kulak Sabitleme

Bu prosedür, kulakları çıkıntılı olan veya kulakları dışarı çıkmış ve yüzünde çok belirgin olan kişiler içindir. Cerrahlar bu prosedürde kulaklarınızın daha az belirgin görünmesini sağlamak için kulaklarınızı geri çekerler. Ameliyatın amacı kulaklarınızı yüzünüze daha iyi hizalanacak şekilde yeniden konumlandırmaktır.

Kulak Küçültme

Bu Otoplasti tekniği çoğunlukla Makrotia hastalarına tavsiye edilir. Makrotia, kulakların normalden büyük olduğu bir durumdur. Kulak küçültme, yeniden konumlandırmayı ve kulak memesi küçültmeyi içerir. Kulak küçültme, kulağın boyutunu küçültür ve yüzdeki görünümlerini en aza indirir.

Kulak Büyütme

Bu Otoplasti tekniği genetik olarak kulakları çok küçük olan kişiler için tasarlanmıştır. Cerrahlar kulaklarınızın boyutunu yeniden şekillendirip düzelterek yüzünüze daha orantılı görünmelerini sağlar. Yüzünüzün daha iyi hizalanması ve özelliklerinizin ön plana çıkması için kulaklarınızın estetiğini geri kazandıran kalıcı bir çözümdür.

Kulak şekli düzeltme veya Otoplasti, 5 yaşın altındaki çocuklar hariç herkese uygulanabilir. Otoplastiye uygun olmanın genel koşulları şunlardır:

 1. 5 yaşından büyük olmalısınız.
 2. Kulaklarınızın dışarı çıkması veya orantısız görünmesi durumunda nasıl görüneceği konusunda endişeleniyorsunuz.
 3. Kulaklarınız yüzünüze göre çok büyük veya küçük.
 4. Daha iyi yüz hizalaması için kulak estetiğinizi geliştirmek istiyorsunuz.
 5. Sigara içme alışkanlığınız yok veya çok fazla alkol tüketmiyorsunuz.
 6. Gerçekçi hedefleriniz var ve bu ameliyatın yüzünüzü tamamen değiştirmesini beklemiyorsunuz.
 7. Genel olarak sağlıklısınız ve diyabet, hipertansiyon vb. ciddi tıbbi durumlarla mücadele etmiyorsunuz.
otoplasti ameliyatı kepçe kulak fiyatları istanbul türkiye
art face
otoplasty beforeotoplasty after

Türkiye Otoplasti Ameliyatı için güvenli mi?

Otoplasti yaygın bir estetik işlemdir ve tüm dünyada yapılmaktadır. Bazı ülkeler fiyat ve uzmanlık açısından avantaj sağlıyor. Türkiye dünyanın önde gelen 5 medikal turizm merkezinden biridir. Hastaların güvenliği Türk Sağlık Turizmi sektörünün en önemli unsurlarından biridir. İşte bu nedenle Türkiye yurt dışından tıbbi hizmet almak üzere gelen herkes için tamamen güvenlidir:

Güvenlik yönüne her zaman T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından büyük önem verilmekte ve incelenmektedir. Hastaneler ve klinikler, sağlık turizmi hizmetlerinin yürütülmesi için Bakanlıkça belirlenen düzenlemelere uymak zorundadır. Bunun yapılmaması, sertifikasyonun iptali ile sonuçlanır ve kuruluş, gereklilikleri yerine getirmedikçe faaliyet gösteremez. Daha fazla ayrıntı için bakanlığın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul, sağlık turizmine özel olağanüstü sağlık tesisleri ile uluslar arasında öne çıkmaktadır. Uluslararası ziyaretçilerin üst düzey tıbbi bakım almasını sağlamak için son teknoloji ekipmanlara yönelik önemli yatırımlar yapılmıştır.

Türkiye’deki cerrahların yasal olarak ameliyat olabilmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği katı kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Tıbbi bir işe başlamadan veya bir hastanede çalışmadan önce tıbbi alanda uzmanlaşma ve sertifikalar gereklidir. Bu nedenle doktorlar, belirli bir uzmanlığa ve alanda uzun süreli deneyime sahip olmadıkça ameliyat olamazlar.

Otoplasti ameliyatının maliyeti nedir?

Türkiye, uygun fiyatlı tıbbi hizmetleriyle dünya çapında tanınmaktadır. İstanbul gibi büyükşehirlerde ortalama Otoplasti fiyatı 1.500 ile 3.000 dolar arasındadır. Aksine, ABD ve Birleşik Krallık’taki bir Otoplastinin ortalama fiyatı 8000 ila 15.000 dolar civarındadır. Bu ameliyat için Türkiye’yi seçerseniz ve aynı küresel standartta sağlık hizmeti alırsanız% 60’ın üzerinde tasarruf edersiniz.

Otoplasty Surgery in istanbul turkey
otoplasty surgery turkey cost

İstanbul’da Otoplasti Ameliyatını (Kepçe Kulak Ameliyatı) neden tercih etmelisiniz?

İstanbul, Medikal Turizmde Önde Gelen Küresel Bir Merkez Olarak Ortaya Çıkıyor. İşte Tıbbi İhtiyaçlarınız İçin Türkiye’yi Düşünmeniz İçin En Önemli 5 Neden:

 1. Uluslararası Akredite Cerrahlar: Türk cerrahlar sıkı bir eğitimden geçiyor ve çeşitli tıbbi alanlarda uzmanlık sağlayan uluslararası sertifikalara sahipler.

 2. Son Teknolojiye Sahip Sağlık Tesisleri: Türkiye, hasta güvenliği ve bakımına öncelik veren, en son teknolojiyle donatılmış sağlam bir sağlık altyapısına sahiptir.
 1. Uygun Fiyatlandırma: Türkiye’deki tıbbi prosedürler önemli ölçüde daha ekonomiktir; diğer yerlere göre genellikle %80’e kadar daha ucuzdur. Hastalar uygun fiyatlarla yüksek kalitede tıbbi bakım alıyor.

 2. Turizmin Etkin Noktası: Zengin kültürel mirası ve çeşitli turistik mekanlarıyla Türkiye, cazip bir tatil destinasyonu olarak ikiye katlanıyor. Hastalar yalnızca üstün tıbbi olanaklardan faydalanmakla kalmıyor, aynı zamanda hareketli bir ülkeyi keşfetme fırsatına da sahip oluyor.

 3. Destekleyici Personel: Sağlık turizmi Türkiye’de gelişiyor ve her yıl binlerce uluslararası ziyaretçiyi çekiyor. Sağlık personeli, hastalara kaldıkları süre boyunca kusursuz ve konforlu bir deneyim sunma konusunda uzmandır.

Otoplasti Ameliyatı için iyileşme süresi ne kadardır?

İyileşme süresi her hasta için yaşına, genetiğine ve ameliyat sonrası bakımına göre farklılık gösterir. Ortalama iyileşme süresi yaklaşık 4 hafta ila 6 aydır. İşte bir Otoplastiden sonra haftadan haftaya neler bekleyebilirsiniz:

Ameliyat Sonrası Bakım: Ameliyattan hemen sonra sağlık personeli tarafından birkaç saat takip edilirsiniz. İlk birkaç gün kulak çevresinde belirgin şişlik olacaktır. Anestezinin sonraki etkileri nedeniyle zaman zaman mide bulantısı hissedebilirsiniz. İlk birkaç gün boyunca kesinlikle sadece sıvı tüketmeniz istenecektir.

1. Hafta: Herhangi bir büyük komplikasyondan kaçınmak için tamamen sıvı bir diyete tabi tutulacaksınız. 4. Güne kadar sebze ve meyve püresi gibi yumuşak yiyeceklere geçmeniz istenecek. Ayrıca ilk hafta gece gündüz cerrahi olarak gerilebilir bir saç bandı takmanız istenir. Otoplasti kafa bandı, siz uyurken kulakları yerinde tutmak içindir. Hastalardan en az ilk 2 hafta ağır ekipman kaldırma gibi fiziksel olarak yorucu aktivitelerden uzak durmaları istenir.

2. Hafta: İkinci haftada şişlik azalmaya başlar ve bandajlar çıkarılır. Hafta boyunca takip için doktorunuzu ziyaret etmeniz istenir. Yavaş ve kademeli olarak günlük rutininize ve günlük aktivitelerinize geri dönersiniz. Ayrıca normal diyetinize geri dönebilirsiniz.

3. Hafta: Şişmede büyük bir fark görülebilir ve bu noktada değişikliklere uyum sağlar ve günlük rutininize geri dönersiniz.

4. Hafta (uzun süreli iyileşme): Ameliyatın gerçek sonuçları bu hafta içinde ortaya çıkmaya başlar. Yaraların tamamen iyileşmesi ve kulağın ayarlanması 6 aya kadar sürebilir. Ameliyatın sonuçları 6 aylık işaretten sonra tamamen görülebilir.

İstanbul’da Otoplasti Ameliyatı: Maliyet ve Faydalar

Yüz estetiği işlemlerinde gideceğiniz yer olarak İstanbul’u tercih etmeniz için birçok geçerli neden bulunmaktadır. Aşağıda birkaçını vurgulamak istiyoruz:

Tatil Yeri: İstanbul, dünyanın en iyi tatil yerlerinden biridir ve dünyanın her yerinden yüksek turist akını almaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde 1,2 milyon Avrupalı, çeşitli tıbbi prosedürler için İstanbul’u ve diğer çeşitli Türk şehirlerini ziyaret ediyor. Buradaki tıbbi prosedürlerin maliyetleri, dünyanın diğer bölgelerine göre önemli ölçüde daha düşüktür, genellikle% 80’e kadar daha azdır.

Avrupa ve Asya’ya açılan Kapı: İstanbul, dünyanın en popüler transit merkezlerinden biridir. Buradan dünyanın hemen her yerine uçuş bağlantıları bulmak uygundur. Ayrıca, çoğu AB ülkesine uçuşlar sadece 3 saattir. Ayrıca, AB Vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girebilirler.

doctor patient FAQ dixi health

Otoplasti Ameliyatı SSS

Otoplasti ameliyatı genellikle lokal anestezi altında sadece kulakların uyuşturulması amacıyla yapılır. Hastalar ameliyat sırasında uyanık kalma konusunda rahat değillerse genel anestezi isteyebilirler.

Plastik ameliyatlar normalde dünya çapındaki normal ameliyatlardan daha pahalıdır. Otoplasti maliyeti, cerrahın deneyim düzeyine bağlı olarak cerrahtan cerraha farklılık gösterebilir. Son derece deneyimli ve sertifikalı Plastik cerrahlar, hizmetleri için daha fazla ücret alma eğilimindedir. Otoplasti biraz pahalı bir ameliyattır çünkü detaylara çok dikkat gerektirir. Türkiye dahil bazı ülkeler estetik ameliyat fiyatlarının uygun olmasıyla biliniyor.

Ameliyat sonrasında kulaklarda hafif bir hareketlenme mümkündür. Ancak değişiklik çok büyük değildir ve kulaklarınız aşağı yukarı aynı görünür.

Otoplasti, kulak şekli ve pozisyon düzeltmesi için kalıcı bir çözümdür.

Bir KBB plastik cerrahı veya oldukça deneyimli bir plastik cerrah Otoplasti yapabilir.

Çoğu hasta 4 ila 8 hafta sonra neredeyse hiç ağrı bildirmez veya bildirmez. Ağrı bu zaman diliminden daha uzun sürerse doktorunuzu ziyaret etmeniz önerilir.

Kulak arkasında kesiler yapıldığı için otoplasti izleri görülmez.

Tipik olarak doktorlar, kulaklarınızın geceleri bükülmesini önlemek için bir sıkıştırma bandı takmanızı tavsiye eder. Ayrıca yanınızda uyumaktan kaçınmanız ve ağır şeyleri kaldırmaktan kaçınmanız önerilir.

Kulak iğneleme, çıkıntılı kulaklarınız varsa kulakları geri çekmek için kullanılan Otoplasti tekniklerinden biridir.

Otoplasti düşük riskli bir işlemdir ancak her cerrahi girişimin belirli riskleri ve komplikasyonları vardır. Otoplasti Cerrahisi ile ilişkili birkaç risk şunlardır:

 1. Yüz asimetrisi
 2. Eşit Olmayan Kulaklar
 3. Ameliyat sırasında veya sonrasında aşırı kanama.
 4. Anestezinin ardından solunum sorunları veya alerjik reaksiyonlar gibi etkiler ortaya çıkabilir.
 5. Uzun süreli enfeksiyonlar
 6. Ameliyat bölgesinde hiper inflamasyon
 7. Yaraların veya morlukların iyileşmesi zor.
 8. Sıvı Birikimi
burun estetiği fiyatları istanbul türkiye
anne estetigi mommy makeover fiyatları istanbul türkiye
kadın karın asindirma germe ameliyatı fiyatları istanbul
popo kaldırma ameliyat fiyatları istanbul türkiye