dixi health logo n
obesity surgery cost and price
Kickstart uwgezondheidsreis in Istanbul!..

Laparoskopische Chirurgie in Istanbul Turkije

Als eerste ontwikkeld door chirurg Georg Kelling in 1901, staat laparoskopische bekend als een minimaal invasieve methode voor het uitvoeren van buik- of bekkenoperaties. Het wordt vaak ‘sleutelgatchirurgie’ genoemd vanwege de kleine incisies die lijken op sleutelgaten die op de buik worden gemaakt voor gewichtsverliesingrepen. In tegenstelling tot traditionele open operaties bieden laparoskopische technieken verminderd ongemak en versnelde hersteltijd, waardoor patiënten minder tijd in het ziekenhuis hoeven door te brengen.

Laparoskopische is een chirurgische techniek waarbij verschillende sleutelgatgrote incisies op de buik of het bekken worden gemaakt. Laparoskopische chirurgie voor bariatrische ingrepen omvat het aanpassen van de maag en darmen om gewichtsverlies te induceren. Het is een minimaal invasieve chirurgische techniek om de maag te verkleinen en de darmen om te leiden. Het stelt het lichaam in staat om de manier waarop het voedsel consumeert en verteert te veranderen voor vetvermindering. Over het algemeen is laparoskopische chirurgie een minder pijnlijke en kortere procedure met een sneller herstelperiode.

Minimaal invasieve operaties zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden omdat patiënten op zoek zijn naar minder invasieve procedures met kortere hersteltijden. Een type minimaal invasieve chirurgie is robotondersteunde laparoskopische, waarbij een robot de chirurg tijdens de procedure helpt. Dit type chirurgie maakt een grotere precisie en controle mogelijk, wat resulteert in minder bloedverlies en een sneller herstel.

Endoscopische chirurgie, ook wel bekend als sleutelgatchirurgie, is een andere minimaal invasieve optie. Dit type chirurgie maakt gebruik van kleine incisies en een kleine camera om de chirurg te begeleiden, waardoor een nauwkeurigere en minder invasieve procedure mogelijk is. Voorbeelden van endoscopische chirurgie zijn laparoscopische cholecystectomie, laparoskopische hysterectomie en laparoscopische appendectomie.

Laparoskopische herniaoperatie en laparoscopische ovariumcystectomie zijn andere veelvoorkomende minimaal invasieve ingrepen. Bij deze operaties worden kleine incisies en gespecialiseerde instrumenten gebruikt om hernia’s te repareren of ovariumcysten te verwijderen.

Gynaecologische laparoskopische is een ander type minimaal invasieve chirurgie dat vaak wordt gebruikt om aandoeningen zoals endometriose en vleesbomen te diagnosticeren en behandelen. Laparoskopische colectomie is een minimaal invasieve ingreep die wordt gebruikt om een deel van de dikke darm te verwijderen, terwijl laparoskopische sleeve gastrectomie een minimaal invasieve gewichtsverlies operatie is.

Andere voorbeelden van minimaal invasieve chirurgie zijn laparoskopische myomectomie, laparoskopische adrenalectomie, laparoskopische maagomleiding, laparoskopische leverresectie, laparoskopische colorectale chirurgie, laparoskopische nefrectomie, laparoskopische prostatectomie en laparoscopische fundoplicatie.

Voor patiënten die overwegen om een minimaal invasieve chirurgie te ondergaan, is het belangrijk om zorgvuldig de mogelijke risico’s en voordelen af te wegen. Hoewel deze procedures vaak resulteren in minder pijn en een sneller herstel, zijn ze mogelijk niet geschikt voor alle patiënten. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de mogelijke kosten van minimaal invasieve chirurgie, die kunnen variëren afhankelijk van het type procedure en locatie.

Uiteindelijk is het belangrijk dat patiënten hun opties bespreken met hun zorgverlener en zorgvuldig de mogelijke voordelen en risico’s van elke chirurgische ingreep afwegen. Met behulp van een ervaren chirurg kan minimaal invasieve chirurgie een veilige en effectieve optie zijn voor veel patiënten.

Laparoskopische chirurgie, ook wel bekend als minimaal invasieve chirurgie of sleutelgatchirurgie, is een techniek waarmee chirurgen procedures kunnen uitvoeren via kleine incisies met gespecialiseerde instrumenten en een camera. Deze benadering biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele open chirurgie, waaronder verminderde pijn, kortere ziekenhuisverblijven, snellere hersteltijden en minimale littekens.

Laparoskopische cholecystectomie is een veelvoorkomende procedure die met deze techniek wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de galblaas verwijderd via kleine incisies in de buik. Deze minimaal invasieve benadering biedt een sneller herstel in vergelijking met traditionele open chirurgie.

Laparoscopische hysterectomie is een ander voorbeeld, waarbij de baarmoeder wordt verwijderd. Deze ingreep kan worden uitgevoerd om verschillende redenen, zoals de behandeling van gynaecologische aandoeningen zoals fibromen of endometriose. Laparoscopische hysterectomie biedt patiënten minder postoperatieve pijn, kleinere incisies en een korter ziekenhuisverblijf in vergelijking met traditionele open chirurgie.

Laparoskopische appendectomie is de verwijdering van de appendix en is vaak de voorkeursmethode voor de behandeling van appendicitis. Deze ingreep omvat het maken van een paar kleine incisies in de buik om de ontstoken appendix te verwijderen. Patiënten die een laparoskopische appendectomie ondergaan, ervaren doorgaans minder pijn en een snellere terugkeer naar normale activiteiten in vergelijking met open chirurgie.

Laparoskopische hernia-reparatie is een andere veelvoorkomende procedure die deze techniek gebruikt. Het houdt in dat een hernia wordt gerepareerd met behulp van gaas door kleine incisies in de buikwand. Deze aanpak biedt een lager risico op complicaties, minder postoperatieve pijn en een snellere hersteltijd in vergelijking met open hernia-reparatie.

Laparoskopische ovariumcystectomie is een procedure die wordt uitgevoerd om ovariumcysten te verwijderen. Hierbij worden kleine incisies gemaakt om toegang te krijgen tot en de cysten te verwijderen terwijl gezond ovariumweefsel behouden blijft. Deze aanpak biedt patiënten minder pijn, kleinere littekens en een kortere herstelperiode in vergelijking met traditionele open chirurgie.

Bij het overwegen van laparoskopische chirurgie is het essentieel om te overleggen met een gekwalificeerde chirurg die uw individuele geval kan beoordelen en kan bepalen of deze techniek geschikt is voor u. Factoren zoals het type procedure, de algehele gezondheid van de patiënt en de expertise van de chirurg zullen de beslissing beïnvloeden.

Wat betreft de kosten kan laparoskopische chirurgie variëren afhankelijk van factoren zoals de complexiteit van de procedure, ziekenhuiskosten en geografische locatie. Het is raadzaam om de mogelijke kosten en verzekeringsdekking te bespreken met uw zorgverlener voordat u de operatie ondergaat.

Al met al biedt laparoskopische chirurgie tal van voordelen ten opzichte van traditionele open chirurgie, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor veel patiënten. Elk geval is echter uniek, dus het is cruciaal om een uitgebreid gesprek te hebben met uw zorgverlener om de meest geschikte chirurgische aanpak voor uw specifieke behoeften te bepalen.

4 soorten bariatrische ingrepen worden laparoskopische uitgevoerd. De procedure verschilt per bariatrische ingreep, maar ze worden allemaal laparoskopische uitgevoerd.

 1. Maagbypass (Roux-en-Y-operatie)
 2. Gastrectomie van de mouw (maaghoes)
 3. Maagband (verstelbare maagband)
 4. Biliopancreatic Diversion met duodenale switch (BPD/DS)

Ook bekend als Roux-en-Y chirurgie, omvat deze bariatrische chirurgie het verkleinen van de maag en het verbinden ervan met de dunne darm. De gehele procedure wordt laparoscopisch uitgevoerd en vereist minimale en kleinere buikincisies. In tegenstelling tot een open operatie is het een kortere en minder invasieve ingreep, terwijl ook de herstelperiode veel korter is.

Een sleeve gastrectomie of gastric sleeve is een bariatrische operatie die laparoscopisch wordt uitgevoerd. Bij deze procedure opereren chirurgen in de buik met behulp van een laparoscoop, een medisch instrument met een camera op de punt. Met een laparoscoop hoeven ze geen grotere incisies in de buik te maken.

Chirurgen verwijderen 80% van de maag en de rest dient als functionele maag in de vorm van een sleeve. Net als bij de rest van de bariatrische ingrepen beperkt een sleeve gastrectomie ook de voedselinname en onderdrukt het de hongerhormonen.

Een korte en snelle bariatrische ingreep, een maagband wordt laparoscopisch uitgevoerd binnen gemiddeld 30 tot 45 minuten. Het is de minst invasieve gewichtsverlies operatie omdat de maag niet fysiek wordt gescheiden. Een siliconen band wordt geplaatst op het bovenste deel van de maag om de ruimte voor voedsel te beperken. Een laparoscoop wordt gebruikt om de band in te brengen, op te blazen en aan te passen.

Ook bekend als een duodenale switch, omvat deze bariatrische chirurgie het verkleinen van de maag en het veranderen van de lengte van de dunne darm. Het verandert de manier waarop uw lichaam voedsel consumeert, verteert en opneemt. Deze gewichtsverliesoperatie is ook een laparoscopische ingreep met kleine incisies op de buik in plaats van een volledig open operatie.

Laparoskopische Chirurgie istanbul turkije
art face
gastric band surgery cost in turkey before aftergastric band surgery price in turkey before after

Wat is de Procedure voor een Laparoskopische Operatie?

Laparoskopische of laparoskopische bariatrische chirurgie is een minimaal invasieve procedure om de maag en het spijsvertering ssysteem te wijzigen. Het is een veel eenvoudiger, sneller en minder pijnlijke procedure in tegenstelling tot een open operatie die weken of soms maanden duurt voor herstel.

In het eerste deel van de procedure maakt de chirurg eerst sleutelgat-achtige incisies op de buik. Chirurgische instrumenten en apparaten worden via deze incisies overgebracht om veranderingen aan te brengen in de maag en darmen. De incisies worden aan het einde gesloten en left om te genezen.

De operatietijd voor elke laparoskopische bariatrische ingreep verschilt. meer complexe ingrepen zoals de Duodenal Switch en Sleeve Gastrectomy duren gemiddeld 3 tot 4 uur. Een gastric bypass en maagband zijn kortere laparoskopische ingrepen die gemiddeld tussen de 1 en 2 uur duren.

Laparoskopische Procedure Duur  
Maagbypass1 tot 2 uur
Sleeve Gastrectomie2 tot 3 uur
Maagband1 uur
BPD/DS3 tot 4 uur

 

Een geschikte kandidaat voor een laparoskopische bariatrische chirurgie is iemand die obees of overgewicht heeft. Je komt in aanmerking voor laparoskopische bariatrische chirurgie als je Body Mass Index (BMI) ergens tussen de 35 en 50 ligt. Je kunt ook een kandidaat zijn voor laparoskopische gewichtsverlies operaties als je BMI hoger is dan 35 en je worstelt met minstens één obesitasgerelateerde co-morbiditeit.

Meestal zijn er 2 tot 3 stappen betrokken bij laparoskopische bariatrische chirurgie. Deze zijn als volgt:

 1. Buikincisies ter grootte van een sleutelgat
 2. Inbrengen van chirurgische apparatuur
 3. Darmomleiding
 4. Buiksluiting

Gewichtsverlies verschilt bij elke laparoskopische bariatrische ingreep. Met een maagomleiding en sleeve-procedure kun je in 2 jaar ongeveer 70% van het overtollige gewicht verliezen. Daarentegen kan met een duodenumswitch operatie meer dan 80% gewichtsverlies optreden. De maagband daarentegen veroorzaakt de minste hoeveelheid gewichtsverlies omdat deze elke 6 maanden moet worden vervangen.

Waarom laparoskopische chirurgie?

Laparoscopie of laparoskopische ingrepen zijn minimaal invasief en veroorzaken minder pijn bij de patiënt. Het herstel verloopt veel sneller en de patiënt kan veel eerder terugkeren naar zijn normale leven dan bij een open operatie. Voorzichtigheid is geboden gedurende enkele weken, maar meestal gaan patiënten veel sneller terug naar hun dagelijkse activiteiten dan bij een open operatie.

Is laparoskopische bariatrische chirurgie veilig?

Laparoskopische bariatrische ingrepen zijn relatief veiliger dan open operaties. Ze zijn minimaal invasief en de hersteltijd na de operatie is veel korter. Volgens studies verlaagde laparoskopische chirurgie het risico op wondinfectie met 79% en incisionele hernia met 89% in vergelijking met open chirurgie.

Open versus laparoskopische bariatrische chirurgie Welke is beter en waarom?

Moderne geneeskunde draait allemaal om het vinden van snelle en effectieve oplossingen. De meeste chirurgen geven vandaag de dag de voorkeur aan laparoscopische operaties omdat ze sneller en geavanceerder zijn. Belangrijker nog is dat de hersteltijd veel korter is en patiënten zich vaak al na enkele dagen veel beter voelen in plaats van maanden.

Hoe lang duurt het om te herstellen van laparoskopische maag chirurgie? Hoeveel rust is er nodig?

Laparoskopische ingrepen zijn minimaal invasief en vereisen kleine sleutelgat-incisies op de buik. De meeste patiënten worden na gemiddeld 2 tot 3 dagen ontslagen, omdat de wonden veel sneller genezen. De patiënten kunnen ook na een maand weer aan reguliere activiteiten zoals sport doen. De herstelperiode kan echter verschillen van patiënt tot patiënt, afhankelijk van hun gezondheid.

Wat zijn de risico’s en complicaties van laparoskopische bariatrische chirurgie?

Laparoscopie behoort tot de minst invasieve operaties, maar brengt toch enkele risico’s met zich mee. Enkele veelvoorkomende risico’s die gepaard gaan met laparoskopische chirurgie zijn perforatie van de slokdarm of maag, abdominale ontsteking, bloedstolsels, bloeding, enz. Echter, ernstige complicaties komen zeer zelden voor en laparoskopische is een van de veiligste chirurgische technieken.

Wat zijn de kosten van laparoskopische gewichtsverlieschirurgie?

De kosten van laparoskopische gewichtsverlies operaties verschillen van procedure tot procedure. De gemiddelde kosten van laparoskopische bariatrische operaties liggen tussen de $12.000 en $25.000 in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Turkije is een van de meer betaalbare opties met prijzen variërend tussen de $3000 en $5000.

Laparoscopische procedureTurkijeVSEuropa
Maagbypass$3000 – $5000$15,000 – $35,000$12,000 – $18,000
Gastric Sleeve$3,500 – $5,500$18,000 – $20,000$15,000 – $18,000
 BPD/DS $3000 – $6000 $15,000 – $25,000$15,000 – $20,000
Maagband$2000 – $5000$15,000 – $35,000$10,000 – $15,000
 
laparoscopic-surgery-cost-in-turkey
laparoscip bariatric surgery in turkey

Waar kan ik Laparoskopische chirurgie in Turkije krijgen?

Turkije staat bekend om zijn bloeiende medisch toerisme sector en biedt landelijk geavanceerde medische faciliteiten. Belangrijke steden zoals Istanbul, Izmir, Antalya en Ankara zijn populaire bestemmingen voor laparoscopische ingrepen.

Hoeveel kost een Maagband operatie in Turkije?

Een aantrekkelijk aspect van medische zorg in Turkije is de betaalbaarheid ervan. Een maagbandoperatie, een veelvoorkomende ingreep voor gewichtsverlies, kost doorgaans tussen de $3000 en $6000. Ter vergelijking, de gemiddelde kosten in landen zoals de VS kunnen oplopen tot $12.000 tot $15.000. Het kiezen van Turkije kan leiden tot besparingen van ongeveer 50% tot 70% op de kosten van de procedure.

Voordelen van het kiezen voor Laparoskopische Chirurgie in Istanbul

Istanbul komt naar voren als een prominente wereldwijde hotspot voor medisch toerisme en staat consequent in de top 5 van voorkeursbestemmingen. Samen met andere Turkse steden trekt Istanbul jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen medische toeristen aan, aangetrokken door de concurrerende prijzen – vaak tot 80% lager dan elders. Volgens statistieken van het Turkse Ministerie van Volksgezondheid:

 1. In 2021 reisden ongeveer 670.730 personen naar Turkije voor medische behandelingen, wat een totale omzet van $ 1.726.973 genereerde.
 2. In 2022 was dit aantal gestegen tot ongeveer 1.258.382 medische toeristen, wat bijdroeg aan een totale omzet van $ 2.119.059.
 3. In 2023 heeft Turkije al 746.290 medische toeristen verwelkomd, wat tot nu toe dit jaar een omzet van $1.033.942 heeft opgeleverd.

Istanbul bezet een cruciale positie als brug tussen Azië en Europa, waardoor het wereldwijd significant is. Zijn luchthaven fungeert als een essentieel knooppunt en vergemakkelijkt verbindingen naar vrijwel elke uithoek van de wereld. Opmerkelijk is dat Istanbul gemakkelijk bereikbaar is met slechts een korte 3 uur durende vlucht vanuit veel Europese landen.

Istanbul biedt ook een goed gevestigde medisch toerisme sector met bekwame klinieken en bureaus die de hele reis voor patiënten plannen. Er zijn uitgebreide pakketten beschikbaar, inclusief alles van hotelreserveringen tot luchthaventransfers, ziekenhuisvervoer en taalvertaaldiensten.

Tot slot presenteert Istanbul zich als een aantrekkelijke vakantiebestemming, doordrenkt van een rijke culturele geschiedenis en biedt een overvloed aan toeristische activiteiten om de algehele ervaring te verbeteren.

Laparoskopische Chirurgie in Istanbul

Chirurgie en behandelingskosten in Istanbul Turkije prijs

Wat zijn de stadia van Laparoskopische Chirurgie?

Overweegt u laparoskopische bariatrische chirurgie in Istanbul? Hier volgt een uitleg van wat u kunt verwachten tijdens de ingreep…

Stap 1-  Contact opnemen met de Patiëntenvertegenwoordiger voor Hulp

Onze patiënten vertegenwoordiger staat klaar om u te helpen met:

 1. Uw Body Mass Index (BMI) beoordelen
 2. Het verzamelen van relevante details over uw medische achtergrond
 3. Het bieden van uitgebreide inzichten in obesitasoperaties, met name Gastric Bypass, om u te helpen de meest geschikte optie te bepalen.

Nadat onze ervaren artsen uw medische geschiedenis grondig hebben beoordeeld en u hebben goedgekeurd voor de operatie, kunt u doorgaan naar de volgende fasen van uw behandeling.

Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat u een optimale gezondheidszorgervaring heeft.

Stap 2 – Luchthavenontvangst en Toelatingsproces

Bij uw aankomst in Istanbul zal ons toegewijde ontvangstteam u op de luchthaven begroeten. U wordt snel naar het ziekenhuis begeleid via onze VIP-transferdienst, slechts een korte reis van 5 minuten. We regelen alle aspecten van uw ziekenhuisopname en de noodzakelijke chirurgische ingrepen, wat zorgt voor een naadloos proces. Bovendien zullen we u begeleiden bij het ondertekenen van eventuele essentiële documenten met betrekking tot uw operatie. Wees gerust, uw welzijn staat voorop en we zijn er om u bij elke stap te ondersteunen.

Stap 3 – Diagnostische Tests en Consultatie met Uw Arts

Om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor de ingreep, voeren we een reeks onderzoeken uit, waaronder:

 1. Röntgenfoto van de thorax
 2. Longfunctiebeoordeling
 3. Bloedonderzoekanalyse
 4. Elektrocardiogram (ECG)
 5. Abdominale echografie
 6. Berekening van uw body mass index (BMI)

Na deze tests zult u consultaties hebben met psychiaters, interne geneeskundespecialisten en anesthesiologen.

Stap 4 – Endoscopische Procedures en Laparoskopische Chirurgische Technieken

Na uitgebreide tests zult u worden voorbereid op het chirurgische fase. Laparoskopische Bariatrieke Chirurgie is een transformerende gewichtsverlies interventie die het spijsverteringsproces in uw maag en dunne darm verandert, wat bijdraagt aan gewichtsvermindering. Hier is een overzicht van het chirurgische proces:

 1. U krijgt algemene anesthesie om een pijnvrije en comfortabele ervaring tijdens de procedure te garanderen.
 2. De chirurg maakt kleine incisies in uw buik en introduceert een laparoscoop (een dunne, verlichte buis met een interne camera) en andere gespecialiseerde instrumenten.
 3. Met behulp van deze hulpmiddelen zal de chirurg een klein zakje bovenop uw maag maken, waardoor de voedselinname wordt beperkt en een eerder verzadigingsgevoel wordt bevorderd.
 4. De dunne darm wordt omgeleid en vastgemaakt aan dit nieuw gevormde maagzakje, waardoor het voedsel een deel van de darm omzeilt, wat leidt tot een verminderde opname van calorieën en voedingsstoffen.

Gewoonlijk duurt de operatie 2-3 uur, gevolgd door een ziekenhuisverblijf van 3-4 dagen voor herstel, waarbij ons bekwame medische team zorgzame hulp biedt en continu controleert op eventuele mogelijke complicaties.

Stap 5 – Postoperatieve Zorg en Ontslag uit het Ziekenhuis

Na uw chirurgische ingreep zult u een periode van herstel ondergaan in onze medische faciliteit. Tijdens deze fase kunt u het volgende verwachten:

 1. Er zullen geschikte pijnstillende medicijnen worden toegediend om eventuele postoperatieve ongemakken te verlichten.
 2. Onze gezondheidszorgprofessionals houden uw vitale functies in de gaten om een soepel herstelproces te garanderen.
 3. Je wordt aangemoedigd om zachte bewegingen en activiteiten uit te voeren om het risico op bloedstolsels te verminderen en de bloedcirculatie te verbeteren.
 4. Onze gespecialiseerde voedingsdeskundige voor zwaarlijvigheid biedt dieetbegeleiding en ondersteuning om u te helpen bij de overgang naar een aangepast eetplan.

Na het voltooien van deze stappen, ben je klaar voor ontslag uit het ziekenhuis, uitgerust met de kennis en gereedschappen voor een succesvol hersteltraject.

Stap 6 – Verblijf in ons Partnerhotel

Ons partnerhotel biedt:

 1. Topvoorzieningen en -diensten, die een aangenaam en comfortabel verblijf garanderen.
 2. 24 uur per dag roomservice en snelle internetverbinding.
 3. Toegang tot spa-, fitness- en recreatiefaciliteiten om uw fysieke en mentale herstel te ondersteunen.

Maagband chirurgie biedt een veilige en efficiënte weg naar het verbeteren van uw welzijn en het beginnen van een gezondere levensstijl. We kijken ernaar uit om u te begeleiden op deze transformerende reis naar verbeterde gezondheid.

Dixi Travel kijkt er vol verwachting naar uit om u van dienst te zijn.

Wat zijn de nadelen van laparoskopische chirurgie?

Hoewel laparoscopische chirurgie een van de veiligste chirurgische technieken is, heeft het wel een paar nadelen. Vanwege een beperkt bewegingsbereik vanwege de kleine incisies, kunnen schade aan organen, verklevingen, bloedstolsels en bloedingen optreden. Complicaties zijn echter zeer zeldzaam bij laparoscopische ingrepen.

Verhoog uw welzijn en straling met Dixi Health!

Bariatrische chirurgie is een van de meest populaire behandelingen ter wereld voor gewichtsverlies en -beheer. Onze op maat gemaakte diensten zijn ontworpen om u te begeleiden bij het ontdekken van eersteklas bariatrische chirurgen in Turkije. Neem nu contact met ons op om uw pad naar een gezonder, verjongd zelf te starten!

Start uw reis naar gewichtsverlies met Dixi Health!

Bariatrische chirurgie staat bekend als een van de meest effectieve medische ingrepen voor gewichtsverlies. Onze gespecialiseerde diensten richten zich op het verbinden van u met eersteklas chirurgen in Turkije die gespecialiseerd zijn in gewichtsverliesprocedures. Aarzel niet om vandaag nog uw reis naar een gezondere, gelukkigere versie van uzelf te beginnen met Dixi Health!

Transformeer uw gezondheid en schoonheid!

Goede gezondheid en schoonheid zijn twee zeer belangrijke facetten van uw persoonlijkheid. Istanbul herbergt een diverse reeks klinieken en ziekenhuizen die uitblinken in bariatrische chirurgie. Duizenden patiënten ondergaan deze procedures om hun gezondheid te verbeteren. Als u ook wilt werken aan het verjongen van uw gezondheid en het versterken van uw zelfvertrouwen, staat Istanbul klaar om u te helpen uw transformatie naar gewichtsverlies te starten.

doctor patient FAQ dixi health

Veelgestelde Vragen Over Laparoskopische Bariatrische Chirurgie

Hier zijn de meest gestelde vragen over Laparoskopische Chirurgie:

Laparoskopische is een chirurgische techniek die wordt gebruikt bij bariatrische ingrepen. Laparoskopische bariatrische ingrepen helpen bij het afvallen door uw maag te verkleinen en uw spijsvertering ssysteem te wijzigen. Laparoscopische bariatrische operaties zijn minimaal invasief en de herstelperiode is veel korter.

Ja, dat klopt, maagverkleining wordt laparoskopische uitgevoerd onder algehele verdoving.

Maagomleiding en maagverkleining zijn beide chirurgische ingrepen voor gewichtsverlies en worden laparoscopisch uitgevoerd. Het gewichtsverlies met een maagverkleining verloopt relatief langzamer dan met een maagomleiding. Uw arts kan u het beste begeleiden bij het kiezen van een operatie voor gewichtsverlies.

roux en y gastric bypass surgery
Mini-maagomleiding istanbul turkije
gastric band surgery turkey
Biliopancreatische Omleiding