dixi health logo n

Dixi Health - Algemene voorwaarden

Lees de volgende Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website van Dixi Health bezoekt. Deze voorwaarden vormen een juridisch contract tussen Dixi Health en gebruikers.

Algemene voorwaarden

Dit document vertegenwoordigt Dixi Health als aanbieder van medisch-toeristische diensten aan haar klanten. In deze algemene voorwaarden worden de algemene voorwaarden uiteengezet waaraan klanten moeten voldoen bij het gebruik van pakketten en diensten voor medisch toerisme. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op advies, bemiddeling, dienstverlening, ondersteunende diensten en alle toekomstige overeenkomsten.

Bemiddeling

DixiHealth bemiddelt transport- en organisatiediensten voor klanten, zoals reisreserveringen, hotelboekingen en afspraken met medische zorgverleners in klinieken.

Enkel de bovengenoemde bemiddelingsdiensten worden in het kader van het contract geleverd. Eventuele aanvullende diensten kunnen niet worden verleend zonder een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst voor individuele gevallen. De klant plaatst zijn bestelling door de online bestelaanvraag te ondertekenen of erop te klikken. Hij kan ook een bestelling plaatsen door ons het postbewijs te sturen.

Aanvaarding van de bestelling wordt door ons schriftelijk bevestigd. Bevestiging kan ook per e-mail worden gedaan.

Met de acceptatie van de bestelling komt het contract tot stand waarin de klant ons de opdracht geeft om een ​​door de klant geleverde transportdienst of een andere dienst te leveren die verband houdt met de uitvoering van de reis.

De klant heeft maximaal 10 dagen de tijd om zijn bestelling of boekingsopdracht te plaatsen. Indien wij de boeking niet binnen deze termijn schriftelijk of per e-mail bevestigen, is de klant niet meer gebonden aan de bestelling.

Alle medische en medische aanvragen kunnen ter plaatse worden afgewezen na gedetailleerd onderzoek door de respectievelijke dienstverleners. In een dergelijk geval is de klant verplicht de tot dan toe gemaakte kosten, zoals laboratorium, onderzoek, huisvesting etc.

Schikking

De Klant is verplicht de boekingsbevestiging te ontvangen en de juistheid ervan te controleren. Schriftelijke melding van fouten of afwijkingen dient te geschieden binnen een termijn van drie dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging. Meldingen van fouten of afwijkingen gedaan na het verstrijken van de termijn van drie dagen worden niet in aanmerking genomen. Vertragingen, vooral als ze ten onrechte zijn, geven geen recht op herroeping van het contract. Vliegtickets worden per post of e-mail naar de klant verzonden. In uitzonderlijke gevallen kunnen tickets bij de luchthavenbalie worden afgegeven. Aansprakelijkheid voor per post verloren tickets is uitgesloten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten en is verplicht documenten te verstrekken die voldoen aan de toegangseisen.

De aanbetaling dient binnen 10 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging per bankoverschrijving te worden voldaan. De aanbetaling wordt verrekend in de prijs van de reis. Indien de aanbetaling niet op tijd wordt betaald, kan de boeking worden geannuleerd tegen de geldende annuleringskosten. Het resterende saldo dient 10 dagen voor vertrek betaald te worden.

Indien de betaling uitblijft, zijn wij niet verplicht de documenten te leveren. Het kan zijn dat de klant extra tijd wordt gegund, maar als de betaling niet binnen de extra tijd plaatsvindt, hebben wij het recht om de reisovereenkomst op te zeggen of een schadevergoeding te eisen.

Annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden gemeld.

Annuleringskosten:

10% tot 30 dagen vóór de afgesproken operatiedatum,
20% tot 14 dagen vóór de afgesproken operatiedatum,
Maximaal 30% van de totaal overeengekomen kosten tot 7 dagen voor de afgesproken afspraakdatum.

Het omboeken van een geboekte en bevestigde reis is alleen mogelijk door de reservering te herroepen en tegelijkertijd om te boeken voor een andere reis, tenzij het hotel of de touroperator deze bijzondere bepalingen ter beschikking stelt.

De transferkosten worden bepaald volgens de voorwaarden van het betreffende hotel of touroperator.

Het wordt aanbevolen om een ​​reisannuleringsverzekering af te sluiten.

Slotbepalingen

Juridische geldigheid van deze disclaimer

Als een deel van de verklaring niet legaal of correct is, wordt de geldigheid van de andere delen niet aangetast.

Geen waarschuwing zonder voorafgaande communicatie.

Bij overtreding wordt zonder kostennota informatie opgevraagd, de aanstootgevende inhoud wordt onmiddellijk verwijderd.

Kosten gemaakt zonder voorafgaande mededeling zullen worden afgewezen, bij overtreding kunnen tegenvorderingen worden ingesteld.

De disclaimer is geldig vanaf januari 2024.

Voorwaarden van de geld-terug-garantie:

Ontevredenheid van de patiënt is niet voldoende voor een restitutieverzoek als het behandelresultaat niet aan de verwachtingen voldoet. Indien het gewenste operatieresultaat niet aan de verwachtingen voldoet, kan een gratis vervolgoperatie worden overwogen. De geld-terug-garantie geldt niet als de reparatie wordt geweigerd. Het is noodzakelijk om een ​​technische fout te bewijzen. Alleen bij medisch falen worden de kosten van de operatie vergoed, overige kosten worden niet vergoed.