dixi health logo n

Dixi Health | Privacybeleid

In dit privacybeleid worden de voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op het gebruik van informatie en gegevens van gebruikers van Dixi Health. Dit Privacybeleid is een bijlage bij en maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.

U mag deze website en de informatie erop uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Als onderdeel van de toewijding van Dixi Health om de persoonlijke gezondheidsinformatie van gebruikers vertrouwelijk en veilig te houden, streeft Dixi Health ernaar de privacy te beschermen van de informatie die wordt verzameld tijdens het gebruik van de website.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij uw gezondheidsinformatie en contactgegevens kunnen verstrekken aan relevante dienstverleners voor de diensten die wij u leveren. We kunnen uw contactgegevens, inclusief uw telefoonnummer en e-mailadres, ook gebruiken om contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van de voortgang van de communicatie met Aanbieders en andere zaken met betrekking tot de Diensten. U stemt ermee in dat wij hierover contact met u opnemen.

Dixi Health gebruikt gebruikersinformatie volgens wettelijke voorschriften en privacybeleid. Gebruikersinformatie wordt uitsluitend gebruikt om de ontvangst van gezondheidsdiensten door de gebruiker te vergemakkelijken en om diensten te verlenen die aansluiten bij zijn persoonlijke verzoeken. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Dixi Health kan de gegevens verkregen als gevolg van de dienstverlening aan u omzetten in geanonimiseerde informatie en deze gegevens opslaan, verwerken of verzenden naar haar partners zolang dit nodig is voor statistische evaluaties, prestatiebeoordelingen, marketingcampagnes van Dixi Health en haar partners. zakenpartners, jaarverslagen en soortgelijke rapporten.

Dixi Health kan informatie overdragen om uw rechten te beschermen of de veiligheid te garanderen, bijvoorbeeld wanneer informatie over de gebruiker wordt opgevraagd door een bevoegde of gerechtelijke autoriteit als onderdeel van een onderzoek of vervolging dat naar behoren wordt uitgevoerd op grond van de relevante regelgeving. Dit is noodzakelijk voor Dixi Health om aan haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden te kunnen voldoen.

Dixi Health identificeert en gebruikt IP-adressen van gebruikers indien nodig om systeemgerelateerde problemen te identificeren en potentiële problemen met de Diensten snel op te lossen.

Dixi Health behoudt zich het recht voor om gegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden over te dragen naar haar servers in elk land ter wereld, behalve het land waar u woont.

U heeft te allen tijde het recht om uw ingediende persoonlijke, privé- en medische gegevens uit de databases van Dixi Health te verwijderen. In overeenstemming met haar privacybeleid zal Dixi Health persoonlijke gegevens verwijderen of blokkeren.